Ailenin Sağladığı İmkânlar ve Güçler

Geniş Aile

Ailelerimiz, kim olduğumuzu, kişilik yapımızı, nereden gelip nereye gittiğimizi, hayata ve olaylara bakış açımızı, sahip olduğumuz olanak ve güçleri etkiler. Ailelerin bireylerine sağlayabilecekleri manevi güçler, olumlu değerler ve birliktelik duygusu, kişinin kendisini hayatta güçlü hissetmesini ve problemlerle başa çıkmasını kolaylaştırır. Her aile kendi doğal gücüne sahiptir. Ancak hayat koşulları bu gücü fark etmesini ve aile bireylerine aktarmasını engelleyebilir.

En Kötü Günümüz Böyle Olsun

Bütün aile büyükleriniz, gelinler, damatlar, torunlar ve akrabalarınızla bir arada olduğunuz, birlikte yiyip içtiğiniz, gülüp eğlendiğiniz bir aile meclisinde bulundunuz mu? Böyle anlarda sizi mutlu eden şey, ailenizin birlikteliğinden duyduğunuz memnuniyet ve hissettiğiniz aile gücünün verdiği güvendir.

Hayat her zaman aynı şekilde gitmez. Herkesin hayatında inişli çıkışlı zamanlar vardır. Fırtınalı bir gecede deli dalgalarla boğuşan bir gemi, rotasını koruyamazsa karaya oturması işten bile değildir. Zor zamanlarda ailemizin bozulan dengesini koruyabilmek için, rotamızı normale döndürmeye gayret ederiz. Eğer normal zamanlarda ailece yeterince huzur, memnuniyet, güven ve sakinlik hissi depolamışsak bu gemimizin iskeletinin de yeterince sağlam olduğu anlamına gelir.

Her aile kendine özgüdür ve değerlidir. İster iki kişilik ister yirmi kişilik olsun, her aile güçlüdür ve önemli olan her ailenin kendine özgü farklılığı dâhilinde kendi güçlerini keşfetmesi ve kullanabilmesidir.

Aileyi Güçlü Kılan Özellikler

• Aile üyelerinin birbirlerine duydukları bağlılık hissi,
• Ailenin iyi günde olduğu kadar, kötü günde de bir arada olabilmesi,
• Aile üyelerinin birbirlerine değer vermesi,
• Aile üyelerinin birbirlerine sevgi ve saygı dolu yaklaşımları,
• Aile üyelerinin aralarında sağlıklı bir iletişimin bulunması,
• Aile üyelerinin bir arada yeterince zaman geçiriyor olmaları,
• Aile üyelerinin bir arada eğlenebiliyor olmaları,
• Aile bireylerinin önemli günlerde (bayram, doğum günü vb.) bir araya gelmeleri.

Her aile kendine ait bir güce sahiptir. Ailenin gücünü ise aile fertlerinin özellikleri ve bu konudaki çabaları belirler. Her aile birbirinden farklı kişilik yapılarına sahip fertlerden oluşur. Her bir fert farklı kişilik yapısıyla ailenin bir parçasıdır ve her ferdin aileye kendine özgü katkıları vardır.

Bir kişinin hem kendisine hem de ailesindeki tüm bireylere karşı olumlu duygular beslemesi, aile mutluluğunu olduğu kadar bireysel mutluluğunu da etkiler. Tam tersine sağlıksız veya sorunlu bir aile ortamı ise kişinin hem ruh sağlığını hem de fiziksel sağlığını bozar.

Aile üyeleri birbirlerinin duygularını, görüşlerini önemsiyor; ilgilerini, ideallerini kabul edip destekliyorlarsa kendilerini aile içerisinde mutlu ve değerli olarak algılarlar. Ayrıca, kişinin ihtiyaç duyduğu her zaman aile üyelerinden herhangi birisinin yanında olduğunu bilmesi kendini değerli hissetmesini sağlar ve ruh sağlığını destekler. Bütün bunlar bir ailenin kişiye sağladığı güçlerdir.

Neden Bayramlarda El Öpünce Şeker Verirler?

Ailenin değerini bilme, aileye saygı gösterme, aile birlikteliğini önemseme gibi değerler, en kolay çocukluk yaşlarında kazanılır. Çocuklar, yetişkinleri gözleyerek öğrenirler. Dolayısıyla anne babalarının ailelerine verdikleri değer, çocuklarının gelecekte ailelerine verecekleri değeri belirler.

Çocuklar, kendilerine kazandırılmak istenen olumlu değer ve tutumları sergilediklerinde ödüllendirilirlerse daha çabuk öğrenirler ve tekrar yapmak için istek duyarlar. Zihinsel yapısı henüz âdet ve ananelerin önemini tam olarak anlayacak gelişimde olmayan çocuklar, toplumun sürdürmek istediği davranış kalıplarını sergiledikleri zaman ödüllendirilmelidirler. Böylelikle ailevi değerler açısından önem verilen davranışların nesiller boyu sürmesi sağlanabilir.

Sağlıklı bir aile yapısı bir insanın hayatta sahip olabileceği en değerli hazinedir. Yapılan araştırmalar, aile sağlığınızı desteklemek için alacağınız eğitimler, uygulamalar ve göstereceğiniz çabaların mutlaka fayda sağlayacağını göstermektedir.

Ailemiz ve Değerlerimiz

Ailevi değerler, bir ailenin önem verdiği, kıymetli gördüğü ve yaşatmakta kararlı olduğu her türlü düşünce, âdet, anane, inanç, davranış, kural ve benzerleridir. Değerler öncelikle aileden, çevreden ve kişinin üzerinde etkili olan diğer insanlardan devralınır. Ailenin sahip olduğu değerler, kişinin kim olduğunu belirler. Çocukluk boyunca aileden öğrenilenler ileriki yaşamda bireyin kişiliğini, dolayısıyla verdiği kararları, hayattaki önceliklerini, nasıl ve ne şekilde bir yaşam seçeceğini belirler. Değerler bireyin hayattaki seçimleri üzerinde etkili olduğu gibi, inanç ve algılarını da şekillendirir ve amaçlarını etkiler. Ayrıca davranışlara da yansıyan değerler, başkalarına o kişi için neyin önemli olduğu hakkında ipucu verir.

Temelleri sağlam atılmış bir bina her türlü depreme dayanıklıdır. Ailenin sağlam temellerini ise sağlıklı evlilik ilişkisi oluşturur.

Sihirli Cümleler

Ailenin en önemli görevlerinden biri, her bireyin ihtiyaç duyduğu sevgi, kabul, güven ve ait olma hislerini karşılamaktır. Hayattaki her birey sevilmek, takdir edilmek, beğenilmek ve önemli olduğunu hissetmek ister. Aile bireye bu duyguları sağlayan en önemli destek birimidir. Aile bireyleri birbirlerine sevgi ve takdirlerini ifade eden cümlelerle destek verdiğinde, kendilerini hayat karşısında daha güçlü hissederler. İşte bu sihirli cümleler:

• Seni seviyorum.
• Seninle gurur duyuyorum.
• Bana yardım ettiğin için teşekkür ederim.
• Sana nasıl yardım edebilirim?
• Bana ihtiyaç duyduğun her an yanındayım.
• Ben sana güveniyorum.
• İyi iş becerdin.
• İyi ki varsın.
• Başaramazsan da üzülme, ben her zaman yanındayım, denemeye devam et.
• Seni anlıyorum.
• Sen bir tanesin.
• Harikasın.
• Senin zekâna ve yeteneklerine güveniyorum.

Aslında ne kadar da tanıdıklar değil mi?

Aile üyelerinizin duygu, düşünce ve fikirlerini anlamaya çalışarak, onları olduğu gibi kabul ederek, seçimlerine saygı duyarak ve onlara verdiğiniz sözleri tutarak, onlara olan sevginizi gösterebilir ve onların güvenlerini kazanabilirsiniz.

Ev Alma Komşu Al

Ailenin gücünü arttıran önemli faktörlerden birisi de komşularıdır. İyi ilişkilere dayanan bir komşuluk ilişkisi, aileye sunduğu konuşmak, dertleşmek, destek olmak, fikir alışverişinde bulunmak, maddi manevi yardım sağlamak, sosyalleşmek, psikolojik destek sağlamak gibi fonksiyonları yerine getirme yoluyla, âdeta bir “hayat desteği” niteliği taşır. Aile ilişkilerinde olduğu gibi komşuluk ilişkilerinde de iyi niyet, hoşgörü ve sabır esas kriterlerdir. Bu kriterleri uygulamak için aile üyelerinin komşularını rahatsız etmemeye gayret etmeleri ve komşularından gelen rahatsızlığa da katlanmayı bilmeleri gerekir. Bu yolla kurulacak olan aileler arası bağ, her bir aileye manevi ve hatta bazen maddi yararlar sağlayacaktır. Özellikle aile üyelerinden uzak şehirlerde yaşayan bireyler için komşuluk zaman zaman aile desteğinin yerini alabilmektedir.

Güçlü ailelerde etkili iletişim kalıpları kullanılmaktadır. Etkili iletişimi öğrenebilir ve bu konudaki becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

Kaynak: Prof. Dr. Azize Nilgün CANEL – Evlilik ve Aile Hayatı

Bir yanıt yazın