Değerli başvuru sahibi,

Danışma merkezinde alacağınız Aile Danışmanlığı destek hizmetleriyle ilgili genel kurallar, hak ve sorumluluklarınız aşağıda yer almaktadır. Lütfen dikkatle okuyunuz ve sormak istediğiniz bir şey olursa danışmanınızdan/terapistinizden bilgi alınız.

1. Çeşitli sorunlar yaşamak ve yardım aramak yaşamın içinde doğal bir süreçtir. Bu süreçte yaşadığınız durum sadece bir sorun olmaktan çok, yaşamının bir döneminde zorlanma ve bu konuda yardım aramak olarak değerlendirilir. Sorun yaşıyor olmak ise insan yaşamının doğal bir parçasıdır.

2. Danışma hizmeti gönüllüğü içerir. Danışma aldığınız sürece, size sunulacak yardımın yararlı olması için, oturumlara belirlenen gün ve saatte devam etme sorumluluğunuz bulunmaktadır. Bu nedenle randevu gün ve saatini danışmanınız/terapistiniz ile birlikte ayarlamamız önemlidir. Ancak, oturumlara gelmemeniz için önemli bir nedeniniz olduğunda en az bir gün önceden danışmanınızı/terapistinizi bilgilendirmeniz gerekmektedir.

3. Seanslar genellikle haftada bir yapılır ve merkezimizde her bir seans ortalama 40-50 dakika sürer ve normal koşullarda zamanında başlar zamanında biter. Danışmanlık birimimizde görüşmelerin sıklığına ve ne kadar süreceğine danışan ve danışman/terapist birlikte karar verir.

4. Danışma sürecinde her danışanın mahremiyetine özen gösterilir, gizlilik esastır. Görüşmede konuşulanlar sizin izniniz olmadığı sürece sizinle danışmanınız/terapistiniz arasında kalır. Ancak bildirilmesi zorunlu herhangi bir suç unsuru olduğunda, kendinize ya da bir başkasına zarar verme riskinin ve istismarın söz konusu olduğu durumlarda ve tanıklık celbi gelmesi halinde gizlilik ilkesi ihlal edilir ve gerekli bilgiler ilgili kişi veya kurumlarla paylaşılabilir. Bu durumda öncelikle tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.

5. Danışmanınız/terapistiniz kimliğinizi ve size özel bilgilerinizi saklı tutarak yalnızca sizin izniniz dahilinde ses/görüntü kaydı alabilir. Alınan ses/görüntü kayıtları yalnızca lisansüstü programında süpervizyon veren öğretim üyeleri ile paylaşılabilir.

6. Danışmanınız/terapistiniz gerekli gördüğü takdirde psikolojik test ve değerlendirme araçlarını uygulayabilir.

7. Danışmanınız/terapistiniz gerekli durumlarda farklı bir uzmanla/merkezle görüşmenizi önerebilir veya farklı bir uzmandan danışma sürecinize ilişkin görüş isteyebilir. Böyle bir durumda danışan tarafından ödenecek seans/muayene ve tetkik ücretleri başvuru sahibi tarafından ödenir.

Bilgilerinize saygılarımızla sunar iyi bir danışma süreci dileriz.