Cinsiyet & Cinsellik Danışmanlığı

"Cinsel aile danışmanlığı" terimi, aile danışmanlığı sürecinde cinsellikle ilgili konuların ele alındığı bir danışmanlık yaklaşımını ifade eder. Bu tür danışmanlık, aile içindeki bireylerin cinsellikle ilgili sorunları ve ilişkileri hakkında çalışmalar yapmayı amaçlar.

Danışma / Terapi Süreci

Cinsel aile danışmanlığının temel odak noktası, aile üyelerinin cinsel sağlık ve ilişki konularındaki ihtiyaçlarını anlamak, cinsellikle ilgili sorunları ele almak ve aile içindeki cinsel ilişkileri ve etkileşimleri geliştirmektir.

Bu tür danışmanlık, cinsellikle ilgili tabuları kaldırmak, açık iletişimi teşvik etmek ve cinsel sağlıkla ilgili sorunları çözmek için farklı teknikler kullanır.

Danışmanlığın Faydaları

Cinsel aile danışmanlığında ele alınan konular arasında şunlar yer alabilir:

İletişim Sorunları: Aile üyeleri arasında cinsellikle ilgili açık ve sağlıklı iletişimin eksikliği.

Cinsel İlişki Problemleri: Cinsel isteksizlik, cinsel tatminsizlik, cinsel uyumsuzluk gibi cinsel ilişki ile ilgili sorunlar.

Cinsel Eğitim ve Bilgi: Aile üyelerinin cinselliğe ilişkin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması ve yanlış bilgilerin düzeltilmesi.

Cinsel Sağlık Sorunları: Cinsel sağlıkla ilgili sorunlar, cinsel işlev bozuklukları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar vb.

Cinsel Kimlik ve Cinsel Yönelim: Aile üyelerinin cinsel kimlikleri ve cinsel yönelimleri hakkındaki anlayış ve kabulleri.

Cinsel Tabular ve Kültürel Etkiler: Cinsellikle ilgili tabuların kaldırılması ve kültürel etkilerin anlaşılması.

Cinsel aile danışmanlığı, cinsel sağlık ve ilişkilerle ilgili açık, dürüst ve güvenilir bir ortam sağlayarak aile üyelerinin bu konularda daha sağlıklı bir şekilde iletişim kurmasına ve cinsel ilişkilerini güçlendirmesine yardımcı olur.

Cinsel danışmanlar, cinsel aile danışmanlığı sürecinde aile üyelerinin ihtiyaçlarına uygun teknikleri kullanarak destek ve rehberlik sağlarlar.

Danışmanlık süreci boyunca ailenin cinsellikle ilgili sorunlarını anlayarak, çözüm odaklı çalışmalar yaparlar.

Cinsel Aile Danışmanlığı

Cinsel Aile Danışması / Terapisi Seanslarında Kullanılan Yöntem ve Teknikler

Cinsel aile danışması veya terapisi seanslarında, aile üyelerinin cinsellikle ilgili konuları açıkça ifade etmelerine ve cinsel sağlıkla ilgili sorunlarını ele almalarına yardımcı olacak çeşitli yöntemler ve teknikler kullanılır.

Bu yöntemler ve teknikler, ailenin ihtiyaçlarına, terapistin uzmanlık alanına ve terapi sürecinin hedeflerine göre değişebilir. İşte cinsel aile danışması seanslarında yaygın olarak kullanılan bazı yöntemler ve teknikler:

Açık İletişim ve Empati: Terapist, aile üyelerine cinsellikle ilgili sorunları ve duyguları ifade etmeleri için destekleyici ve güvenli bir ortam yaratır. Açık iletişim ve empati, aile üyelerinin birbirini anlamasına ve duygularını paylaşmasına yardımcı olur.

Eğitim ve Bilgilendirme: Terapist, aile üyelerine cinsellikle ilgili doğru bilgileri sağlar ve cinsel sağlık konusunda eğitim verir. Yanlış inançları düzeltmek ve doğru bilgi aktarmak önemlidir.

Cinsel Alışkanlıkların ve İhtiyaçların Anlaşılması: Aile üyelerinin cinsel alışkanlıkları, terapist tarafından anlaşılır ve bireylerin cinsel ihtiyaçları ve beklentileri ele alınır.

Cinsel İşlev Bozuklukları ve Tedavisi: Cinsel işlev bozukluklarına yönelik olarak bireylerin ve çiftlerin tedavi süreçleri değerlendirilir ve uygun terapi yöntemleri önerilebilir.

Çift İletişim Becerileri: Cinsel aile danışmasında çift iletişim becerilerinin güçlendirilmesine önem verilir. Eşler arasında açık, etkili ve olumlu bir iletişim kurma çalışmaları yapılır.

Çözüm Odaklı Yaklaşım: Cinsel aile danışmanlığı, çözüm odaklı bir yaklaşımı benimser. Aile üyeleri, cinsellikle ilgili sorunlara yönelik çözümler ve stratejiler geliştirir.

Rol Oynamaları: Çiftler arasındaki iletişim ve etkileşimi daha iyi anlamak için rol oynamaları yapılabilir.

Duygusal Odaklı Teknikler: Duygusal odaklı terapi teknikleri, aile üyelerinin duygusal deneyimlerini anlamalarına ve ifade etmelerine yardımcı olur.

Ev Ödevleri: Aile üyelerine, seanslar arasında uygulamaları için ev ödevleri verilebilir. Bu ödevler, terapinin sürekliliğini sağlar.

Cinsel İstek ve Tatmin: Cinsel istek ve tatmin konuları ele alınarak aile üyelerinin cinsel doyumunu artırmaya yönelik çalışmalar yapılabilir.

Neden Destek Almalıyım

Cinsel aile danışması veya terapisi, aile üyelerinin cinsellikle ilgili sorunlarını anlamalarına, cinsel sağlıklarını iyileştirmelerine ve sağlıklı cinsel ilişkiler kurmalarına yardımcı olmayı amaçlar.

Terapistler, danışmanlık sürecini aileye özgü ihtiyaçlar ve hedefler doğrultusunda yönlendirerek etkili bir danışmanlık sağlamaya çalışır.

Aile Danışma Hizmetleri

Sizi  aramamız için formu doldurabilir veya bize
0216 606 16 23 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Sizi Arayalım