Geriatrik Birey Danışmanlığı

Geriatrik birey aile danışmanlığı, yaşlılık dönemindeki bireylerin ve ailelerinin yaşadığı zorlukları ve duygusal ihtiyaçları ele alan bir danışmanlık yaklaşımıdır.

Danışma / Terapi Süreci

Geriatrik (Yaşlı Birey / Çift) danışmanlığı, yaşlı bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmayı ve yaşlılık dönemindeki zorluklarla başa çıkmalarını desteklemeyi amaçlar.

Geriatrik birey aile danışmanlığı, yaşlılık dönemindeki bireylerin ve ailelerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak farklı teknikler kullanır. Danışmanlar, yaşlı bireylerin fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını anlamak, aile içi iletişimi güçlendirmek ve yaşlılıkla ilgili sorunları ele almak için özelleştirilmiş bir danışmanlık planı oluştururlar. Bu sayede yaşlı bireyler ve aileleri, yaşamın bu önemli döneminde daha iyi desteklenir ve sağlıklı bir yaşam sürmeye teşvik edilir.

Danışmanlığın Faydaları

Geriatrik birey aile danışmanlığının temel hedefleri şunlardır:

Duygusal Destek ve Anlayış: Yaşlı bireylerin yaşadığı fiziksel, duygusal ve sosyal değişimlerle başa çıkmalarına yardımcı olmak ve ailelerine duygusal destek sağlamak.

Aile İçi İletişimi Güçlendirme: Aile içi iletişim, yaşlılık döneminde daha da önemli hale gelir. Danışmanlık süreci, aile üyelerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını ve açık iletişim kurmalarını teşvik eder.

Yaşlı Bireyin Özgürlüğünü Destekleme: Yaşlı bireylerin kendi yaşam tarzlarını ve tercihlerini yapmalarına destek olmak, onların özgürlük ve bağımsızlık duygularını korumak önemlidir.

Bakım Rolü ve Yükünün Azaltılması: Danışmanlık süreci, bakım veren aile üyelerinin bakım rolü ve yükü ile başa çıkmalarına yardımcı olur. Bu, bakım verenlerin duygusal refahını ve sağlığını korumaya yöneliktir.

Kaygı ve Stresle Başa Çıkma: Yaşlı bireylerin ve aile üyelerinin yaşlılık dönemiyle ilişkili kaygı ve stresle başa çıkmalarına destek olmak.

Kayıp ve Yas İşlemleri: Yaşlılık döneminde yakınların kaybı ve yas süreci, aile danışmanlığı sürecinde ele alınabilir.

Sağlık Durumu ve Tedavi Planlaması: Yaşlı bireylerin sağlık durumu ve tedavi planlaması konularında ailelerine rehberlik etmek.

Sosyal Destek ve İletişim: Yaşlı bireylerin sosyal destek ağlarını güçlendirmeye ve sosyal iletişimlerini sürdürmeye yönelik çalışmalar yapmak.

Gelecek Planlaması ve Yaşam Sonu Bakımı: Yaşlı bireylerin gelecek planlaması ve yaşam sonu bakımı konusunda danışmanlık sağlamak.

Geriatrik Birey Aile Danışmanlığı

Yaşlı Birey Aile Danışması / Terapisi Seanslarında Kullanılan Yöntem ve Teknikler

Yaşlı birey aile danışması veya terapisi seanslarında kullanılan yöntem ve teknikler, yaşlı bireylerin ve ailelerinin ihtiyaçlarına uygun olarak çeşitlilik gösterir. Burada bazı yaygın olarak kullanılan yöntemler ve teknikler:

Yaşlı Birey ve Aile Değerlendirmesi: Danışmanlar, yaşlı bireyin ve ailenin mevcut durumunu değerlendirmek için aile üyeleriyle bire bir görüşmeler yaparlar. Bu değerlendirme süreci, yaşlı bireyin fiziksel sağlığı, duygusal durumu, sosyal destek ağı ve yaşam kalitesi ile aile içi ilişkileri ele alır.

Açık İletişim ve Empati: Yaşlı birey ve aile üyelerinin duygularını ifade etmelerine ve anlamalarına yardımcı olmak için açık iletişim ve empati kurma önemlidir. Danışmanlar, aile üyelerini dinlerken anlayışlı ve duyarlı bir tutum sergilerler.

Geçmişin İncelenmesi: Yaşlı bireyin ve ailenin geçmişteki ilişkileri, deneyimleri ve yaşantıları üzerinde durulabilir. Bu, yaşlı bireyin hayat öyküsü ve aile dinamiklerinin anlaşılmasına yardımcı olur.

Gelecek Planlaması ve Yaşam Sonu Bakımı: Yaşlı bireyin ve ailenin gelecek planlaması ve yaşam sonu bakımı konusunda desteklenmelerine yönelik çalışmalar yapılır. İleri yaşam planlaması, yaşlı bireyin tercihleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak ele alınır.

Stres ve Kaygı Yönetimi: Yaşlılık döneminde stres ve kaygı ile başa çıkma stratejileri öğretilir. Danışman, yaşlı birey ve ailenin duygusal refahını artırmak için çeşitli teknikler sunar.

Bakım Veren Destek: Danışmanlık süreci, bakım veren aile üyelerinin ihtiyaçlarına uygun destek sağlar. Bakım verenlerin stresi, yorgunluğu ve duygusal ihtiyaçları ele alınır.

Sosyal Destek ve Bağlantılar: Yaşlı bireyin sosyal destek ağı güçlendirilmeye çalışılır. Sosyal etkinlikler, grup terapisi ve topluluk kaynaklarına yönlendirme yapılabilir.

Duygusal Odaklı Terapi: Duygusal odaklı terapi teknikleri kullanılarak, yaşlı bireyin ve ailenin duygusal deneyimleri anlamalarına ve ifade etmelerine yardımcı olunur.

Aile İçi İletişim Becerileri Geliştirme: Aile içinde açık ve sağlıklı iletişim becerileri geliştirme çalışmaları yapılır. Aile üyeleri, duygularını ve düşüncelerini ifade etme konusunda desteklenir.

Ev Ödevleri: Danışmanlar, aile üyelerine seanslar arasında uygulayabilecekleri ev ödevleri ve pratikler vererek terapinin sürekliliğini sağlarlar.

Neden Destek Almalıyım

Yaşlı birey aile danışması, yaşlı bireyin ve ailenin yaşam kalitesini artırmayı, ilişkilerini güçlendirmeyi ve yaşlanma süreciyle başa çıkmalarına yardımcı olmayı hedefler.

Danışmanlar, yaşlı bireyin bireysel ihtiyaçlarını ve aile dinamiklerini göz önünde bulundurarak özelleştirilmiş bir danışmanlık planı oluştururlar.

Aile Danışmanlığı

Sizi  aramamız için formu doldurabilir veya bize
0216 606 16 23 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Sizi Arayalım