Etik Kuralları

Aile danışmanlığı, aile üyelerinin ilişkilerini anlamak, geliştirmek ve iyileştirmek amacıyla profesyonel bir danışman veya terapist eşliğinde gerçekleştirilen bir süreçtir. Bu süreçte etik kurallara uymak, danışanların haklarını korumak ve danışmanlık sürecinin güvenli ve etik bir şekilde yürütülmesini sağlamak için oldukça önemlidir. Aile danışmanlığında genellikle aşağıdaki etik kurallar dikkate alınır:

Mahremiyet ve Gizlilik: Danışman, danışanların özel bilgilerini gizli tutma ve üçüncü kişilerle paylaşmama sorumluluğuna sahiptir. Danışman, danışanların mahremiyet haklarına saygı göstererek güvenli bir danışmanlık ortamı oluşturur.

Sınırların Belirlenmesi: Danışman, profesyonel ve kişisel sınırlar arasında net bir çizgi çeker. Danışmanın, danışanlarla olan ilişkileri, özel ve profesyonel yaşamı arasında karışıklığı önlemek için sınırların belirlenmesine özen gösterir.

Danışan Onayı: Danışman, danışanlardan bilgi paylaşımı ve danışmanlık süreci için açık bir onay alır. Danışanların danışmanlık sürecine katılmak için gönüllü ve bilinçli bir şekilde karar vermesine önem verir.

Çıkar Çatışmaları ve Tarafsızlık: Danışman, danışanların çıkarları ile kendi çıkarları arasında çatışma yaşamamak için tarafsız olmaya çalışır. Danışman, danışanların en iyisini düşünme ve danışanların çıkarlarını koruma sorumluluğuna sahiptir.

Uygun Yöntem ve Tekniklerin Kullanımı: Danışman, eğitimli ve lisanslı bir uzman olarak, uygun ve etik yöntem ve teknikler kullanarak danışmanlık sürecini yönetir.

Sürekli Mesleki Gelişim: Danışman, kendini sürekli olarak mesleki olarak geliştirme ve güncel bilgilere hakim olma sorumluluğunu taşır. Mesleki gelişim, daha iyi danışmanlık hizmetleri sunmak için önemlidir.

Danışanların Hakları ve Saygı: Danışman, danışanların haklarına saygı gösterir ve kişilerin inançlarına, değerlerine ve kültürel farklılıklarına saygılı bir şekilde danışmanlık yapar.

Danışan Güvenliği: Danışman, danışanların fiziksel ve duygusal güvenliğini ön planda tutar ve herhangi bir zarara yol açacak durumlardan kaçınır.

Bu etik kurallar, aile danışmanının profesyonel olarak sorumlu ve etik bir şekilde çalışmasını sağlar. Danışman, bu kurallara uyarak danışanlara etkili ve güvenli bir danışmanlık deneyimi sunmaya özen gösterir.