Ergen (Adölesan) Danışmanlığı

Ergen danışmanlığı, ergenlik dönemindeki gençlere yönelik özel bir danışmanlık hizmetidir. Ergenlik dönemi, çocukluk ile yetişkinlik arasındaki geçiş sürecidir ve genellikle 11-18 yaş aralığında olur.

Danışma / Terapi Süreci

Bu dönemde, ergenlerin bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal açıdan birçok değişim yaşadığı görülür.

Ergen danışmanlığı, ergenlerin bu dönemde karşılaştığı zorluklar ve sorunlarla başa çıkmalarına yardımcı olmayı amaçlar. Ergen danışmanları, ergenlerle birlikte çalışarak onların duygusal ihtiyaçlarını anlamak, özgüvenlerini güçlendirmek, kimlik gelişimine destek olmak ve yaşadıkları zorluklarla baş etme becerilerini geliştirmek için çeşitli teknikler kullanır.

Danışmanlığın Faydaları

Ergen danışmanlığının temel hedefleri şunlardır:

Duygusal Destek ve İfade: Ergenlik dönemi, duygusal açıdan karmaşık ve yoğun bir dönemdir. Ergen danışmanları, gençlerin duygusal ihtiyaçlarına duyarlılık gösterir ve onların duygularını ifade etmelerini teşvik eder.

Özgüvenin ve Kendine Güvenin Güçlendirilmesi: Ergen danışmanlığı, ergenlerin kendine olan güvenini ve özgüvenini güçlendirmeyi hedefler. Ergenlerin kendilerini daha iyi anlamalarına ve olumlu bir kimlik geliştirmelerine destek olur.

İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi: Ergen danışmanları, ergenlerin etkili bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamak için iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapar.

Karar Verme ve Problem Çözme Becerileri: Ergenlerin karar verme ve problem çözme becerileri, onların günlük yaşamda ve gelecekte karşılaşacakları zorluklarla başa çıkmalarını etkiler. Ergen danışmanları, bu becerilerin geliştirilmesine odaklanır.

Aile ve Akran İlişkileri: Ergen danışmanlığı, aile içi ve akran ilişkilerine yönelik çalışmalar yapar. Aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve akran ilişkilerinin desteklenmesi, ergenlerin sosyal gelişimini olumlu yönde etkiler.

Eğitim ve Gelecek Planlama: Ergenlerin akademik ve mesleki gelecekleri üzerine danışmanlık yapılır. Kariyer seçenekleri, eğitim planlaması ve gelecek hedefleri konusunda destek sağlanır.

Ergen danışmanlığı, ergenlerin yaşadığı zorlukları anlamak, onların özgüvenini ve duygusal refahını desteklemek, iletişim ve problem çözme becerilerini geliştirmek için önemli bir destek sağlar. Ergen danışmanları, gençlerin yaşadığı dönemsel sorunlarla başa çıkmalarına ve sağlıklı bir şekilde büyümelerine yardımcı olmak için çeşitli danışmanlık teknikleri kullanır.

Ergen Aile Danışmanlığı

Ergen Danışması / Terapisi Seanslarında Kullanılan Yöntem ve Teknikler

Ergen danışmanlığında kullanılan teknikler, ergenlerin duygusal, sosyal ve zihinsel ihtiyaçlarına uygun olarak çeşitlilik gösterir. Ergen danışmanları, ergenlerin benzersiz özelliklerini ve yaşam deneyimlerini anlamak için özel bir dikkat gösterirler. İşte ergen danışmanlığında yaygın olarak kullanılan bazı teknikler:

Duygusal Destek ve Empati: Ergen danışmanları, ergenlerin duygularını anlamak ve empati kurmak için duygusal destek sağlarlar. Bu, ergenlerin duygusal ihtiyaçlarını ifade etmelerine ve duygusal zorluklarıyla başa çıkmalarına yardımcı olabilir.

Açık ve Güvenli Ortam: Ergen danışmanları, güvenli ve destekleyici bir ortam yaratır. Ergenlerin iç dünyalarını rahatça ifade edebilecekleri bir alan sağlamak, terapi sürecinin etkinliğini artırır.

Günlük Yaşam Becerileri: Ergen danışmanları, ergenlere günlük yaşam becerileri konusunda rehberlik eder. Zaman yönetimi, ödevleri organize etme, stresle başa çıkma gibi konularda destek sağlar.

Özgüven ve Kendine Güvenin Güçlendirilmesi: Ergenlerin özgüvenlerini ve kendilerine olan güvenlerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapılır. Kendini değerli hissetme, olumlu benlik algısı ve başarıya odaklanma konularına dikkat edilir.

Davranışsal Değişim: Ergen danışmanları, olumlu davranış değişiklikleri için çeşitli stratejiler öğretir. Zararlı alışkanlıkların değiştirilmesi ve sağlıklı davranışların güçlendirilmesi hedeflenir.

İletişim Becerileri Geliştirme: Ergenlerin etkili bir şekilde iletişim kurmaları önemlidir. Ergen danışmanları, ifade etme ve dinleme becerilerini geliştirerek, iletişimde daha etkili olmalarını sağlar.

Stres Yönetimi ve Duygusal Regülasyon: Ergenlerde stres, baskı ve duygusal dalgalanmalar yaygındır. Ergen danışmanları, stresle başa çıkma stratejileri öğretir ve duygusal dürtüleri yönetmeye yardımcı olur.

Aile Danışmanlığı: Ergen danışmanları, ergenlerin aileleriyle ilişkilerini de ele alabilir. Aile içindeki dinamikleri anlamak ve aile iletişimini iyileştirmek, ergenlerin duygusal refahını desteklemeye katkıda bulunabilir.

Kriz Durumlarına Müdahale: Acil durumlar ve kriz durumlarıyla başa çıkma stratejileri öğretilir. Ergenlerin kendilerini ve başkalarını güvende tutmalarına yardımcı olunur.

Gelecek Planlaması ve Kariyer Destek: Ergenlerin eğitim ve kariyer hedefleri üzerine danışmanlık yapılır. Gelecek planlaması ve mesleki yönelim konularında destek sağlanır.

Neden Destek Almalıyım

Ergen danışmanları, ergenlerin bireysel ihtiyaçlarına yönelik olarak farklı teknikleri kullanarak terapi sürecini özelleştirir. Bu sayede ergenler, kendilerini daha iyi anlama, sorunlarıyla başa çıkma ve sağlıklı bir şekilde gelişme konusunda desteklenir.

Aile Danışma Hizmetleri

Sizi aramamız için formu doldurabilir veya bize
0216 606 16 23 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Sizi Arayalım